07.21.07

Panduan Belajar Bahasa Arab Siri 2

Posted in Pembelajaran at 1:38 am by Al-Ustaz

 

Ebook ini menerangkan kepada anda panduan dan teknik-teknik berkesan untuk mempelajari Bahasa Arab sebagai lanjutan daripada Ebook Siri 1. Ia mengekalkan keadah penerangan yang jelas dan teratur dengan gaya Bahasa Melayu yang ringkas dan mudah difahami. Terdapat lebih banyak perkataan-perkataan Bahasa Arab yang digunakan dan diterjemah ke dalam Bahasa Melayu berserta penggunaannya yang lebih terperinci.

Pelajaran-pelajaran dan kaedah-kaedah baru di dalam Ebook Siri 2 ini disusuli dengan latihan yang komprehensif dan menyeluruh untuk menguji kefahaman pelajar tentang sesuatu kaedah yang dipelajari.

Untuk mendapatkan keluaran terkini Ebook Panduan Belajar Siri 2, sila ke :

http://www.belajarbahasaarab.com

 

04.19.07

Kuiz Ringkas-7

Posted in Kuiz at 2:45 am by Al-Ustaz

Terjemahkan ayat Bahasa Melayu di bawah ini kepada Bahasa Arab

“Kami gembira dengan kepulangan kamu”

Sila terjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Tuliskan dengan tulisan rumi atau arab di ruangan ‘komen’, ustaz akan semak jawapan anda semua. Wa syukran.

Ketika

Posted in Pembelajaran at 2:43 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

عِنْدَمَا جِئْتَ كُنَّا نَائِمِيْنَ

‘Indamaa ji’ta kunnaa naa’imiin

Maknanya : Ketika awak datang, kami tidur

Terjemahan perkataan :

عِنْدَمَا  (‘indamaa) – ketika

 جِئْتَ (ji’ta) – awak datang

* root word : جَاءَ (jaa’a) – datang

 كُنَّا  (kunna) – pada waktu itu kami

 نَائِمِيْنَ (naa’imiin) – tidur

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, ketika awak sampai, saya sedang membaca, ketika kami berjalan, mereka sedang bermain dan sebagainya.

Pemuda

Posted in Pembelajaran at 2:33 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

الرَّجُلُ الَّذِيْ مَعِيْ أَخِيْ

Arrajulul ladzii ma’ii akhii

Maknanya : Pemuda yang bersama saya adalah saudara lelaki saya

Terjemahan perkataan :

الرَّجُلُ  (ar-rajul) – pemuda

 الَّذِيْ (alladzii) – yang

 مَعِيْ  (ma’ii) – bersama saya

 أَخِيْ (akhii) – saudara lelaki saya

Cuba anda tuliskan ayat seumpama ayat di atas, contohnya perempuan yang bersama saya ialah ibu saya, budak yang bersama saya ialah anak saudara saya dan sebagainya.

Terangkan

Posted in Pembelajaran at 2:24 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

وَضِّحْنَا عَنْ تِلْكَ الأَخْبَارِ

Waddhihnaa ‘an tilkal akhbaar

Maknanya : Terangkan kepada kami tentang berita itu

Terjemahan perkataan :

وَضِّحْنَا  (waddhihnaa) -terangkan kami

* root word : وَضَّحَ (waddhoha) – menerangkan

 عَنْ  (‘an) – tentang / mengenai

  تِلْكَ (tilka) – itu

 الأَخْبَارِ (al-akhbaar) – berita

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, terangkan kepada kami tentang kejadian itu, terangkan saya mengenai pengalaman anda, dan sebagainya.

Mengajar

Posted in Pembelajaran at 2:15 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

عَلَّمَنِيْ المُدَرِّسُ العُلُوْمَ

‘Allamanil mudarrisul ‘uluum

Maknanya : Guru mengajarkan ilmu

Terjemahan perkataan :

عَلَّمَنِيْ  (‘allamanii) – mengajarku

* root word : عَلَّمَ (‘allama) – mengajar

 المُدَرِّسُ  (al-mudarris) -guru

 العُلُوْمَ (al-’uluum) – ilmu

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, ibu mengajarku akhlak, kesusahan mengajarku kesabaran, ustaz mengajarku bahasa arab dan sebagainya.

Bercakap

Posted in Pembelajaran at 2:05 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا

Maa kallamtu ahad

Maknanya : Saya tidak cakap kepada sesiapa

Terjemahan perkataan :

مَا   (maa) – tidak

 كَلَّمْتُ (kallamtu) – saya cakap

* root word : كَلَّمَ (kallama) – cakap

 أَحَدًا (ahad) seseorang / sesiapa

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya saya tidak memukul sesiapa, saya tidak membunuh sesiapa dan sebagainya.

Rindu

Posted in Pembelajaran at 1:53 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

نَحْنُ مُشْتَاقُوْنَ إِليْكَ

Nahnu musytaaquun ilaik

Maknanya : Kami rindu kepada awak

Terjemahan perkataan :

نَحْنُ  (nahnu) – kami

  مُشْتَاقُوْنَ  (musytaaquun) – rindu

* root word : إِشْتَاقَ (isytaaqo) – rindu

  إِليْكَ  (ilaik) – kepada awak

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, kami rindu kepada Rasullullah, saya rindu kepadamu wahai ibuku, kami rindu kepada kawan-kawan dan sebagainya.

Tak akan

Posted in Pembelajaran at 1:45 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

لَنْ أَنْسَاكِ أَبَدًا

Lan ansaaki abadaa

Maknanya : Saya tidak akan melupakan awak selama-lamanya

Terjemahan perkataan :

لَنْ (lan) – tidak akan

 أَنْسَاكِ  (ansaaki) – saya melupakan awak

* root word : نَسِيَ  (nasiya) – lupa

 أَبَدًا (abadaa) – selama-lamanya

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, kami tidak akan melupakan awak, saya tidak akan mengulanginya dan sebagainya.

Seseorang

Posted in Pembelajaran at 1:35 am by Al-Ustaz

Ayat untuk hari ini :

مَا فِيْ أَحَدٌ فِيْ المَسْجِدِ

Maa fii ahad fil masjid

Maknanya : Tiada ada seorang pun di dalam masjid

Terjemahan perkataan :

مَا فِيْ  (maa fii) – tidak ada

 أَحَدٌ (ahad) – seseorang

 فِيْ  (fii) – di dalam

 المَسْجِدِ (al-masjid) -masjid

Cuba anda tulis ayat seumpama ayat di atas, contohnya, tiada ada seseorang pun dalam rumah dan sebagainya.

« Previous Page« Previous entries « Previous Page · Next Page » Next entries »Next Page »